"szydzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szydzić" po polsku

szydzić

obrazek do "ridicule" po polsku
czasownik
 1. mock , *
 2. taunt
  • docinać (komuś), szydzić (z kogoś), dokuczać (komuś)
   Now go away,or I shall taunt you a second time. (A teraz zjeżdżajcie, albo wyszydzę was po raz drugi.)
   He will taunt you to get you distracted. (On będzie z ciebie szydził, żeby odwrócić twoją uwagę.)
   I will not taunt you about your mistakes. (Nie będę dokuczał ci z powodu twoich błędów.)
 3. ridicule *
 4. scoff
  • drwić (z czegoś), szydzić (z kogoś), dogadywać (komuś)
   Don't scoff- what I've said is true! (Nie drwij - to co powiedziałem to prawda!)
   My boyfriend always scoffs at romantic comedies. (Mój chłopak zawsze drwi z komedii romantycznych.)
 5. rally **
  • szydzić (z czegoś), żartować (z kogoś) [przechodni]
   He always rallies redheads. (On zawsze szydzi z rudych ludzi.)
   Don't rally her. She has no sense of humour and she won't understand. (Nie żartuj z niej. Nie ma poczucia humoru i nie zrozumie.)
 6. sneer
 7. hoot
 8. roast **
  • wyśmiewać (kogoś), szydzić (z kogoś) potocznie
   You don't like her but it doesn't mean that you can roast her. (Ty jej nie lubisz, ale to nie znaczy, że możesz ją wyśmiewać.)
 9. jeer
 10. geck
 11. sleer
 12. despect dawne użycie
 1. bust someone's balls

Powiązane zwroty — "szydzić"

rzeczownik
szyderstwo = mockery +9 znaczeń
szydzenie = hoot +4 znaczenia
przymiotnik
szyderczy = mocking +8 znaczeń
przysłówek
szyderczo = derisively +6 znaczeń
czasownik
phrasal verb
inne
Zobacz także: szyderca

powered by  eTutor logo