"patrzeć z pogardą" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "patrzeć z pogardą" po polsku

"patrzeć z pogardą" — Słownik kolokacji angielskich

look down upon kolokacja
  1. look czasownik + upon przyimek = patrzeć na kogoś z góry, patrzeć z pogardą
    Silna kolokacja

    I stood with God on high and looked down upon a dead world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo