BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look up to somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "look up to somebody" po angielsku

look up to somebody

phrasal verb
 1. patrzeć na kogoś z podziwem, podziwiać kogoś, zapatrywać się w kogoś
  She had always looked up to his older brother. (Ona zawsze patrzyła z podziwem na jego starszego brata.)
  I know she looks up to me so I can't disappoint her. (Wiem, że ona mnie podziwia, więc nie mogę jej zawieść.)
  przeciwieństwo: look down upon
phrasal verb
 1. znajdować coś, wyszukiwać coś (np. informacje w słowniku, komputerze), sprawdzać coś (np. w słowniku, internecie)
  I don't know what this word means. I will look it up in a dictionary. (Nie wiem co znaczy to słowo. Wyszukam je w słowniku.)
  If you don't know this word, just look it up in a dictionary. (Jeśli nie znasz tego słowa, po prostu sprawdź je w słowniku.)
  I'll look up his number in the phone book. (Sprawdzę jego numer w książce telefonicznej.)
  I don't know the address of the hospital - can you look it up on the Internet? (Nie znam adresu szpitala - czy możesz sprawdzić go w Internecie?)
phrasal verb
 1. patrzeć w górę
  Look up, there's someone on the roof of that house! (Popatrz w górę, ktoś jest na dachu tamtego domu!)
  She looked up to see the rainbow. (Ona popatrzyła w górę, aby zobaczyć tęczę.)
  Don't look up if you don't have your sunglasses on. (Nie patrz w górę, jeśli nie masz na sobie okularów przeciwsłonecznych.)
 2. poprawiać się, wyglądać coraz lepiej (o sytuacji)
  Our business is looking up. (Interesy idą coraz lepiej.)
  I see that your painting is looking up. (Widzę, że twój obraz wygląda coraz lepiej.)
  W tym znaczeniu tej frazy zazwyczaj używa się w formie czasu ciągłego.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo