BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

patrzeć w górę

look up

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Look up, there's someone on the roof of that house! = Popatrz w górę, ktoś jest na dachu tamtego domu!