"suffer discrimination" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu dyskryminacji
  1. suffer czasownik + discrimination rzeczownik
    Silna kolokacja

    Foreign children born here should not suffer legal discrimination, she said.

powered by  eTutor logo