"end discrimination" — Słownik kolokacji angielskich

end discrimination kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatnia dyskryminacja
  1. end czasownik + discrimination rzeczownik
    Silna kolokacja

    We work with boys to end violence and discrimination.

powered by  eTutor logo