KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"steady rhythm" — Słownik kolokacji angielskich

steady rhythm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezachwiany rytm
  1. steady przymiotnik + rhythm rzeczownik
    Silna kolokacja

    Now, she seemed to be keeping a steady rhythm and height.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo