"normal rhythm" — Słownik kolokacji angielskich

normal rhythm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): normalny rytm
  1. normal przymiotnik + rhythm rzeczownik
    Silna kolokacja

    This causes the heart to beat in a normal rhythm again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo