"African rhythm" — Słownik kolokacji angielskich

African rhythm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Afrykański rytm
  1. African przymiotnik + rhythm rzeczownik
    Silna kolokacja

    His music also blended African rhythms with musical forms from around the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo