"rhythm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rhythm rzeczownik

rzeczownik + rhythm
Kolokacji: 32
heart rhythm • dance rhythm • rhythm of life • jazz rhythm • body rhythm • ...
rhythm + rzeczownik
Kolokacji: 21
rhythm section • rhythm guitar • rhythm guitarist • rhythm track • rhythm game • ...
rhythm + czasownik
Kolokacji: 15
rhythm going • rhythm changes • rhythm makes • rhythm comes • rhythm creates • ...
czasownik + rhythm
Kolokacji: 22
get Rhythm • find one's rhythm • play rhythm • use rhythms • affect the heart rhythm • ...
przymiotnik + rhythm
Kolokacji: 151
circadian rhythm • steady rhythm • normal rhythm • African rhythm • slow rhythm • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. circadian rhythm = rytm okołodobowy, rytmika okołodobowa, rytmika circadialna, rytm dobowy circadian rhythm
2. steady rhythm = niezachwiany rytm steady rhythm
3. normal rhythm = normalny rytm normal rhythm
  • This causes the heart to beat in a normal rhythm again.
  • At his normal rhythm it took just about six and a half minutes to negotiate.
  • Her heart returned to its normal rhythm; she was in control.
  • And he was breathing again in a steady, normal rhythm.
  • The city began to return to its normal rhythms yesterday.
  • That shock helps your heart return to a normal rhythm.
  • There are two ways to convert your heart to a normal rhythm.
  • The heart needs a normal rhythm to pump the blood well.
  • Friends came and went, music was played - all the normal rhythms of apartment living.
  • But then it settled back into its normal rhythm as he recognized them.
5. slow rhythm = rozwlekły rytm slow rhythm
7. natural rhythm = naturalny rytm natural rhythm
8. Latin rhythm = Łaciński rytm Latin rhythm
9. regular rhythm = regularny rytm regular rhythm
przyimek + rhythm
Kolokacji: 14
in rhythm • of rhythm • with rhythms • on rhythm • for rhythm • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.