BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"spocznij" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spocznij" po polsku

spocznij

czasownik
 1. stand easy , stand at ease
  • spocznij (komenda wojskowa)
 2. at ease
czasownik
 1. lie *****
  • być pochowanym, spoczywać (o zmarłym) [INTRANSITIVE]
   Here lies one of the greatest warriors of our times. (Tutaj został pochowany jeden z największych wojowników naszych czasów.)
   Where does your grandfather lie? (Gdzie jest pochowany twój dziadek?)
 2. rest *****
  • spoczywać (o umarłym) literary [INTRANSITIVE]
   My grandma always wanted to rest in her hometown. (Moja babcia zawsze chciała spocząć w swoim rodzinnym mieście.)
   May he rest in peace. (Niech spoczywa w pokoju.)
   Your uncle rests in this cemetery. (Twój wujek spoczywa na tym cmentarzu.)
 3. repose
How not to Sit Down:
phrasal verb
 1. sit down ***  
  Everybody sit down, please! (Proszę, niech wszyscy usiądą!)
  He sat down at the table and started eating. (On usiadł przy stole i zaczął jeść.)
  Sit down for a moment, will you? (Usiądź na moment, dobrze?)
  przeciwieństwo: stand up

"spocznij" — Słownik kolokacji angielskich

stand at ease kolokacja
 1. stand czasownik + ease rzeczownik = spocznij (komenda wojskowa)
  Luźna kolokacja

  When I came back in she was still standing at ease.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo