"simply focused" — Słownik kolokacji angielskich

simply focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: simply focus
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po prostu skupić
  1. focus czasownik + simply przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    If an image will not leave you, simply focus on it.