PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"simply focus" — Słownik kolokacji angielskich

simply focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po prostu nacisk
  1. focus czasownik + simply przysłówek
    Luźna kolokacja

    If an image will not leave you, simply focus on it.