"signify to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "signify to" po angielsku

czasownik
 1. oznaczać, znaczyć [przechodni]
  Red signifies love. (Czerwień oznacza miłość.)
  link synonim: indicate
 2. dawać do zrozumienia (coś), wyrażać (np. opinię) oficjalnie [przechodni]
  He nodded to signify his consent. (On skinął głową, aby wyrazić swoją zgodę.)
 3. mieć znaczenie [nieprzechodni]
  Her opinion doesn't signify. (Jej opinia nie ma znaczenia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"signify to" — Słownik kolokacji angielskich

signify to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oznaczać aby
 1. signify czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  What does it signify to you if I am murdered?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo