"signify in" — Słownik kolokacji angielskich

signify in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oznaczać w
  1. signify czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Some people use a brace to signify movement in a particular direction.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo