"show kids" — Słownik kolokacji angielskich

show kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widowisko dzieci
  1. show czasownik + kid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I have the opportunity to show the world and kids that are losing their vision what life is going to be like.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo