"shelled" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shelled" po angielsku

shelled

przymiotnik
 1. łuskany (np. orzech)
 2. opancerzony (zwierzę)
obrazek do "shell" po polsku obrazek do "shell" po polsku
rzeczownik
 1. skorupka, łupina (np. jajka, orzecha) [policzalny]
  The shell of an egg is inedible. (Skorupka jajka jest niejadalna.)
  I can't crack this nut's shell. (Nie potrafię rozłupać łupiny tego orzecha.)
 2. skorupa (np. ślimaka) [policzalny]
  The snail crawled back into its shell. (Ślimak wpełzł z powrotem do swojej skorupy.)
  I stepped on a snail's shell. (Nadepnąłem na skorupkę ślimaka.)
 3. pocisk artyleryjski [policzalny]
  Another shell came through the wall of the house next door. (Kolejny pocisk artyleryjski przebił ścianę domu obok.)
  A shell destroyed our gun emplacement. (Pocisk artyleryjski zniszczył nasze stanowisko broni.)
 4. nabój American English [policzalny]
  How many shells do you have in your gun? (Ile naboi masz w swoim pistolecie?)
  Have we got any shells left? (Czy zostały nam jakieś naboje?)
  Do you carry the shells in your pockets? (Czy ty nosisz naboje w swoich kieszeniach?)
  link synonim: cartridge
 5. ściany zniszczonego lub niedokończonego budynku [policzalny]
  important nie mylić z: building shell
 6. powłoka systemowa

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ostrzelać, ostrzeliwać (pociskami artyleryjskimi)
  The army was shelling us the whole night. (Wojsko ostrzeliwało nas całą noc.)
  Our city was shelled many times during the war. (Nasze miasto było ostrzelane wiele razy podczas wojny.)
 2. łuskać (orzechy), obierać (groszek, ugotowane jajka)
  Jane was sitting at the table shelling some nuts. (Jane siedziała przy stole łuskając orzechy.)
  Could you shell the peas for me? (Możesz obrać groszek dla mnie?)
  Please boil the eggs and shell them. (Proszę ugotuj jajka i obierz je.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "shelled"

rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
czasownik

powered by  eTutor logo