PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send suggestions" — Słownik kolokacji angielskich

send suggestions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij propozycje
  1. send czasownik + suggestion rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Please use this form to send us comments or suggestions regarding Transparency questions and issues.

powered by  eTutor logo