"suggestion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

suggestion rzeczownik

rzeczownik + suggestion
Kolokacji: 5
policy suggestion • audience suggestion • gift suggestion • wine suggestion • menu suggestion
suggestion + czasownik
Kolokacji: 26
suggestion comes • suggestion makes • suggestion includes • suggestion sees • suggestion seems • ...
czasownik + suggestion
Kolokacji: 57
make suggestions • reject suggestions • offer suggestions • dismiss suggestions • give suggestions • take one's suggestion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
5. give suggestions = daj propozycje give suggestions
9. welcome suggestions = mile widziane propozycje welcome suggestions
10. post for suggestion = poczta dla propozycji post for suggestion
11. deny suggestions = zaprzecz propozycjom deny suggestions
12. include suggestions = załącz propozycje include suggestions
13. receive suggestions = otrzymaj propozycje receive suggestions
14. provide suggestions = dostarcz propozycje provide suggestions
15. resist suggestions = oprzyj się propozycjom resist suggestions
17. hear suggestions = usłysz propozycje hear suggestions
18. contain suggestions = zawieraj propozycje contain suggestions
przymiotnik + suggestion
Kolokacji: 97
mere suggestion • good suggestion • specific suggestion • strong suggestion • practical suggestion • ...
przyimek + suggestion
Kolokacji: 19
with suggestions • for suggestions • to suggestions • of suggestions • on one's suggestion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.