"relinquishing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "relinquishing" po angielsku

relinquishing

rzeczownik
  1. odstąpienie (pozycji), zrezygnowanie (z prawa do czegoś), zrzeknięcie się (tytułu), oddanie (władzy) formal
  2. porzucenie (czegoś lub kogoś), opuszczenie (kogoś) formal
  3. wypuszczenie (czegoś z ręki), zwolnienie (chwytu) formal
czasownik
  1. odstępować (pozycję), rezygnować (z prawa do czegoś), zrzekać się (tytułu), oddać (władzę) formal
  2. porzucać (coś lub kogoś), opuścić (kogoś) formal
    He relinquished any hope. (On porzucił jakąkolwiek nadzieję.)
  3. wypuszczać (coś z ręki), zwalniać (uchwyt) formal

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo