"release numbers" — Słownik kolokacji angielskich

release numbers kolokacja
Popularniejsza odmiana: release a number
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): numery wersji
  1. release czasownik + number rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He released a number of books about this and other issues.

powered by  eTutor logo