KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"release a number" — Słownik kolokacji angielskich

release a number kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij liczbę
  1. release czasownik + number rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He released a number of books about this and other issues.

powered by  eTutor logo