"regularly released" — Słownik kolokacji angielskich

regularly released kolokacja
Popularniejsza odmiana: regularly release
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regularnie zwolnić
  1. release czasownik + regularly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The company regularly released new titles in the main series.

powered by  eTutor logo