"regularly release" — Słownik kolokacji angielskich

regularly release kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regularnie zwolnienie
  1. release czasownik + regularly przysłówek
    Luźna kolokacja

    The company regularly released new titles in the main series.

powered by  eTutor logo