"put thoughts" — Słownik kolokacji angielskich

put thoughts kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's thoughts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawione myśli
  1. put czasownik + thought rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He set off, and put thoughts of his people behind him.

    Podobne kolokacje:

podobne do "put thoughts" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put thoughts" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo