PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"public room" — Słownik kolokacji angielskich

public room kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny pokój
  1. public przymiotnik + room rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We proceeded out of the public room into the unit's private space.