"public facility" — Słownik kolokacji angielskich

public facility kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obiekt publiczny
  1. public przymiotnik + facility rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There are no public facilities or services on the island.

powered by  eTutor logo