KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"facility" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

facility rzeczownik

rzeczownik + facility
Kolokacji: 289
training facility • research facility • production facility • sports facility • storage facility • manufacturing facility • port facility • ...
facility + rzeczownik
Kolokacji: 13
facilities management • facilities manager • facility improvement • facility maintenance • Leisure facilities Events Park • ...
facility + czasownik
Kolokacji: 66
facility includes • facility opens • facility provides • facility serves • facility houses • ...
czasownik + facility
Kolokacji: 91
maintain facilities • provide facilities • share facilities • include facilities • offer facilities • expand one's facilities • ...
przymiotnik + facility
Kolokacji: 249
new facility • medical facility • recreational facility • public facility • nuclear facility • modern facility • educational facility • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 62
2. medical facility = placówka zdrowotna, placówka służby zdrowia medical facility
3. large facility = duży obiekt large facility
5. public facility = obiekt publiczny public facility
  • There are no public facilities or services on the island.
  • Soon after there were 200 homes and various public facilities in place.
  • The area is well served by all kinds of public facilities.
  • He went to the public facility for a routine call of nature.
  • People in urban areas have better access to private and public medical facilities.
  • Health care for the population is mainly provided by public facilities.
  • He might have taken a break to use the public facilities or the john in the trailer.
  • The goal was not only to house the company, but also to build a public facility for dance.
  • However, from 1990s, public facilities such as parks also started to use the system.
  • There aren't any public facilities for miles, and I didn't want to do it outside.
6. nuclear facility = obiekt jądrowy nuclear facility
7. modern facility = nowoczesny obiekt modern facility
8. educational facility = dydaktyczny obiekt educational facility
9. military facility = militarny obiekt military facility
11. correctional facility = zakład karny, więzienie correctional facility
12. industrial facility = obiekt przemysłowy industrial facility
13. state-of-the-art facility = najnowocześniejszy obiekt state-of-the-art facility
16. basic facility = podstawowy obiekt basic facility
19. residential facility = obiekt z zakwaterowaniem na miejscu residential facility
22. private facility = osobisty obiekt private facility
23. small facility = mały obiekt small facility
24. separate facility = oddzielny obiekt separate facility
25. sanitary facility = pomieszczenie sanitarne sanitary facility
27. better facility = lepszy obiekt better facility
29. general aviation facility = obiekt lotnictwa ogólnego general aviation facility
31. similar facility = podobny obiekt similar facility
32. local facility = lokalny obiekt local facility
33. permanent facility = urządzenie trwałe permanent facility
34. cultural facility = kulturalny obiekt cultural facility
35. old facility = stary obiekt old facility
37. commercial facility = dochodowy obiekt commercial facility
38. excellent facility = doskonały obiekt excellent facility
39. only facility = jedyny obiekt only facility
40. physical facility = fizyczny obiekt physical facility
41. special facility = specjalny obiekt special facility
42. psychiatric facility = psychiatryczny obiekt psychiatric facility
43. secure facility = bezpieczny obiekt secure facility
44. technical facility = technologiczny obiekt technical facility
45. good facility = dobry obiekt good facility
46. extensive facility = szeroko zakrojony obiekt extensive facility
47. adequate facility = należyty obiekt adequate facility
48. primary facility = główny obiekt primary facility
49. federal facility = federalny obiekt federal facility
50. entire facility = całkowity obiekt entire facility
51. naval facility = morski obiekt naval facility
52. secret facility = potajemny obiekt secret facility
53. great facility = świetny obiekt great facility
54. best facility = najlepszy obiekt best facility
55. limited facility = ograniczony obiekt limited facility
56. central facility = główny obiekt central facility
57. original facility = początkowy obiekt original facility
58. proper facility = należyty obiekt proper facility
59. necessary facility = niezbędny obiekt necessary facility
62. retail facility = obiekt detaliczny retail facility
przyimek + facility
Kolokacji: 21
of facilities • for facilities • to facilities • with facilities • in facilities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.