TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"przybory" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przybory" po polsku

przybory

rzeczownik
 1. tools ***
 2. tackle **
  • przybory, sprzęt (np. wędkarski) [niepoliczalny]
   He took his tackle and went fishing. (On wziął swoje przybory i poszedł wędkować.)
   I don't have the necessary tackle. (Nie mam potrzebnego sprzętu.)
 3. accessories *
  • przybory, osprzęt, wyposażenie
   The set contains all the necessary accessories. (Zestaw zawiera wszystkie niezbędne przybory.)
 4. paraphernalia
 5. requisites
  • przybory (np. toaletowe)
 6. accoutrement BrE , accouterment AmE
rzeczownik
 1. spate
  • przybór (wody w rzece), wezbrana (woda w rzece)  BrE
   The river is in spate today. (Woda w rzece przybrała dzisiaj.)