"przepraszać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przepraszać" po polsku

przepraszać

czasownik
 1. apologize ** , apologise British English
  • przepraszać (za coś), usprawiedliwiać się [INTRANSITIVE]
   You're right, and I apologize. (Masz rację i przepraszam.)
   I apologize for offending you. (Przepraszam, że cię uraziłem.)
   I sincerely apologize for any problems this caused you. (Szczerze przepraszam za problemy, które ci to spowodowało.)
 1. offer an apology  

"przepraszać" — Słownik kolokacji angielskich

offer an apology kolokacja
 1. offer czasownik + apology rzeczownik = przepraszać
  Silna kolokacja

  This time, he didn't offer an apology for his language.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo