ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"protect one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

protect one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chronić czyjś oczy
  1. protect czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It wasn't to stop him seeing, but to protect his eyes.

    Podobne kolokacje: