"promptly release" — Słownik kolokacji angielskich

promptly release kolokacja
Popularniejsza odmiana: promptly released
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast zwolnienie
  1. release czasownik + promptly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    If it does not, the men should be promptly released.

powered by  eTutor logo