"promptly released" — Słownik kolokacji angielskich

promptly released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast zwolnić
  1. release czasownik + promptly przysłówek
    Luźna kolokacja

    If it does not, the men should be promptly released.

powered by  eTutor logo