KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"praca fizyczna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "praca fizyczna" po polsku

praca fizyczna

obrazek do "manual labour" po polsku
rzeczownik
 1. manual labour BrE , manual labor AmE , manual work  
  If you want me to do manual labour, don't expect me to be clean. (Skoro mam pracować fizycznie, nie oczekuj, że będę czysty.)
 2. blue-collar job  
 3. manual job , physical job  
  Construction site worker does a manual job. (Robotnik budowlany wykonuje pracę fizyczną.)
idiom
 1. blue-collar work  
  Doing blue-collar work you're more likely to have accidents at work. (Wykonując pracę fizyczną jest się bardziej narażonym na wypadki przy pracy.)
  He is not ashamed that his parents do blue collar work. (On nie wstydzi się tego, że jego rodzice wykonują pracę fizyczną.)
 2. thirsty work  

"praca fizyczna" — Słownik kolokacji angielskich

manual labor kolokacja
 1. manual przymiotnik + labor rzeczownik = praca fizyczna
  Bardzo silna kolokacja

  They sent women out for long hours every day to manual labor.

blue-collar job kolokacja
 1. blue-collar przymiotnik + job rzeczownik = praca fizyczna
  Zwykła kolokacja

  And for women over the age of 30 in blue-collar jobs, the pregnancy rate is less than 2 percent.

  Podobne kolokacje:
physical work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca fizyczna
 1. physical przymiotnik + work rzeczownik
  Silna kolokacja

  It had been a particularly hard day with a great deal of physical work involved.

manual work kolokacja
 1. manual przymiotnik + work rzeczownik = praca fizyczna
  Zwykła kolokacja

  Thus her concern over his doing manual work at the summer house was understandable.

thirsty work kolokacja
 1. thirsty przymiotnik + work rzeczownik = praca fizyczna
  Luźna kolokacja

  Although it was thirsty work, not a drop of anything stronger than water has passed my lips in all that time.

  Podobne kolokacje:
manual job kolokacja
 1. manual przymiotnik + job rzeczownik = praca fizyczna
  Luźna kolokacja

  He settled in Hamburg, making a living from manual jobs.

powered by  eTutor logo