"manual control" — Słownik kolokacji angielskich

manual control kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sterowanie ręczne
  1. manual przymiotnik + control rzeczownik
    Silna kolokacja

    It wasn't necessary for me to change to manual control.