TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"manual" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

manual przymiotnik

manual + rzeczownik
Kolokacji: 67
manual labor • manual transmission • manual control • manual worker • manual typewriter • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. manual labor = praca fizyczna manual labor
3. manual control = sterowanie ręczne manual control
  • It wasn't necessary for me to change to manual control.
  • We should have manual control over the entire fleet in just a few minutes.
  • "I guess I'm going to have to find the manual controls again."
  • All right, there should be manual controls for the door, top and bottom.
  • He cut in the manual controls, and brought the ship down.
  • Jimmy took over manual control and brought the ship around.
  • He tried once more, but the manual controls did not respond.
  • But good luck trying to find one with manual controls.
  • Using manual control, he could target each of them individually.
  • We know that they tried to take manual control of engines and failed.
4. manual worker = pracownik fizyczny manual worker
5. manual typewriter = ręczna maszyna do pisania manual typewriter
6. manual dexterity = zręczność, zdolności manualne manual dexterity
7. manual work = praca fizyczna manual work
8. manual laborer = fizyczny robotnik manual laborer
9. manual recount = ręczny opisywać manual recount

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.