Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"manual" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

manual przymiotnik

manual + rzeczownik
Kolokacji: 67
manual labor • manual transmission • manual control • manual worker • manual typewriter • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.