eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"control" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

control rzeczownik

rzeczownik + control
Kolokacji: 267
Disease Control • birth control • gun control • arms control • quality control • price control • damage control • flood control • ...
control + rzeczownik
Kolokacji: 164
control system • control room • control panel • control group • control tower • control unit • control freak • control board • ...
control + czasownik
Kolokacji: 47
control passes • control allows • control makes • control works • control goes • ...
czasownik + control
Kolokacji: 194
take control • retain control • lose control • gain control • regain control • seize control • maintain control • assume control • ...
przymiotnik + control
Kolokacji: 321
remote control • complete control • direct control • tight control • total control • strict control • operational control • internal control • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 84
3. direct control = sterowanie bezpośrednie direct control
4. tight control = rygorystyczna kontrola tight control
5. total control = całkowita kontrola total control
9. creative control = twórcza kontrola creative control
12. absolute control = absolutna kontrola absolute control
18. central control = sterowanie centralne central control
20. full control = pełna kontrola full control
21. better control = lepsza kontrola better control
22. social control = kontrola społeczna social control
24. financial control = kontrola finansowa financial control
25. great control = wielka kontrola great control
26. military control = militarna kontrola military control
27. overall control = ogólna kontrola overall control
28. British control = Brytyjska kontrola British control
30. new control = nowa kontrola new control
31. French control = Francuska kontrola French control
32. manual control = sterowanie ręczne manual control
  • It wasn't necessary for me to change to manual control.
  • We should have manual control over the entire fleet in just a few minutes.
  • "I guess I'm going to have to find the manual controls again."
  • All right, there should be manual controls for the door, top and bottom.
  • He cut in the manual controls, and brought the ship down.
  • Jimmy took over manual control and brought the ship around.
  • He tried once more, but the manual controls did not respond.
  • But good luck trying to find one with manual controls.
  • Using manual control, he could target each of them individually.
  • We know that they tried to take manual control of engines and failed.
33. good control = dobra kontrola good control
35. personal control = osobista kontrola personal control
36. Israeli control = Izraelska kontrola Israeli control
37. precise control = precyzyjna kontrola precise control
39. dual control = kontrola liczby podwójnej dual control
40. conscious control = zamierzona kontrola conscious control
41. Palestinian control = Palestyńska kontrola Palestinian control
42. exclusive control = wyłączna kontrola exclusive control
43. strong control = silna kontrola strong control
44. Soviet control = Radziecka kontrola Soviet control
45. American control = Amerykańska kontrola American control
46. physical control = kontrola bezpośrednia physical control
47. poor control = kiepska kontrola poor control
48. German control = Niemiecka kontrola German control
49. firm control = stanowcza kontrola firm control
50. mayoral control = burmistrzowska kontrola mayoral control
51. economic control = gospodarcza kontrola economic control
52. federal control = federalna kontrola federal control
53. artistic control = artystyczna kontrola artistic control
54. ultimate control = najwyższa kontrola ultimate control
55. mental control = kontrola umysłu mental control
56. international control = kontrola międzynarodowa international control
57. proper control = należyta kontrola proper control
58. fine control = świetna kontrola fine control
59. regulatory control = kontrola regulacyjna regulatory control
60. partial control = częściowa kontrola partial control
61. Russian control = Rosyjska kontrola Russian control
62. stringent control = kategoryczna kontrola stringent control
63. human control = ludzka kontrola human control
64. Spanish control = Hiszpańska kontrola Spanish control
65. foreign control = zagraniczna kontrola foreign control
66. rigid control = ścisła kontrola rigid control
67. perfect control = doskonała kontrola perfect control
68. Chinese control = Chińska kontrola Chinese control
69. legal control = prawna kontrola legal control
70. positive control = pozytywna kontrola positive control
71. day-to-day control = codzienna kontrola day-to-day control
73. real control = prawdziwa kontrola real control
74. corporate control = grupowa kontrola corporate control
75. Japanese control = Japońska kontrola Japanese control
76. additional control = dodatkowa kontrola additional control
77. emotional control = emocjonalna kontrola emotional control
78. nominal control = nominalna kontrola nominal control
79. governmental control = rządowa kontrola governmental control
80. directional control = kierunkowa kontrola directional control
81. centralized control = scentralizowana kontrola centralized control
82. careful control = staranna kontrola careful control
83. negative control = negatywna kontrola negative control
84. formal control = formalna kontrola formal control
przyimek + control
Kolokacji: 35
under control • of control • over control • in control • for control • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.