"effective control" — Słownik kolokacji angielskich

effective control kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna kontrola
  1. effective przymiotnik + control rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In this way, he has effective control over the administration.

powered by  eTutor logo