"particular book" — Słownik kolokacji angielskich

particular book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególna książka
  1. particular przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At first she had no idea what attracted her to a particular book.

    Podobne kolokacje: