"operate the way" — Słownik kolokacji angielskich

operate the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posługuj się drogą
  1. operate czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "What I just don't understand is how these insurance companies can operate the way they do and keep their customers."

powered by  eTutor logo