"ogrzewać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ogrzewać" po polsku

ogrzewać

czasownik
 1. heat ****
  • ogrzewać, podgrzewać [przechodni/nieprzechodni]
   I will heat the soup for you. (Podgrzeję ci zupę.)
   You should heat your bedroom before going to bed. (Powinieneś ogrzać swoją sypialnię przed pójściem spać.)
   You can heat your hands by the fire. (Możesz ogrzać ręce przy ognisku.)
 2. warm up * , warm ****
  • podgrzewać, ogrzewać [przechodni/nieprzechodni]
   She warmed herself by the fire. (Ona ogrzała się przy ogniu.)
   He turned the heater on and the room soon warmed up. (On włączył grzejnik i pokój wkrótce się ogrzał.)
   Warm up before serving. (Podgrzać przed podaniem.)
   Can you warm up the dinner? (Czy mógłbyś podgrzać obiad?)
   He warmed up milk for his baby. (On podgrzał mleko dla swojego dziecka.)
 3. beath dawne użycie
phrasal verb
 1. warm up *
czasownik
 1. toast **
  • ogrzewać się (np. przy kominku)
   It's freezing outside, so I'm toasting next to the fireplace. (Na dworze jest mroźnie, więc ogrzewam się przy kominku.)
 2. huddle *

Powiązane zwroty — "ogrzewać"

rzeczownik
ogrzewanie = heating BrE , heat AmE +1 znaczenie
grzałka = coil heater +2 znaczenia
czasownik
przymiotnik

"ogrzewać" — Słownik kolokacji angielskich

warm up kolokacja
 1. warm czasownik + up particle = podgrzewać, ogrzewać
  Bardzo silna kolokacja

  Only in the last couple of minutes did he warm up at all.

  Podobne kolokacje:
 2. warm przymiotnik + up przyimek = podgrzewać, ogrzewać
  Luźna kolokacja

  Before a serious work out warm up exercises are essential because: a

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo