BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"warm from" — Słownik kolokacji angielskich

warm from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciepły z
 1. warm przymiotnik + from przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  The rock was still warm from the heat of the day.

  Podobne kolokacje:
 2. warm czasownik + from przyimek
  Luźna kolokacja

  "You want a drink to warm the ice from your bones?"

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo