BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"warm in" — Słownik kolokacji angielskich

warm in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciepły w
 1. warm czasownik + in przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  By the time I got to him, he was free of the water, warming in the sun.

  Podobne kolokacje:
 2. warm przymiotnik + in przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Well at least they would be warm in the winter.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo