BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"warm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

warm przymiotnik

warm + rzeczownik
Kolokacji: 334
warm water • warm weather • warm air • warm climate • warm temperature • warm smile • warm summer • warm glow • ...
czasownik + warm
Kolokacji: 19
keep warm • feel warm • serve warm • grow warm • look warm • ...
przysłówek + warm
Kolokacji: 47
unseasonably warm • unusually warm • relatively warm • slightly warmer • pleasantly warm • ...
warm + przyimek
Kolokacji: 19
warm from • warm in • warm on • warm with • warm for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. warm from = ciepły z warm from
2. warm in = ciepły w warm in
3. warm on = ciepły na warm on
4. warm with = ciepły z warm with
5. warm for = ciepły dla warm for
6. warm to = polub warm to
7. warm at = ciepły przy warm at
8. warm against = ciepły przeciwko warm against
9. warm by = ciepły przez warm by
10. warm of = ciepły z warm of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.