PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"ocalenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ocalenie" po polsku

ocalenie

rzeczownik
 1. salvage *
 2. redeeming
 3. salvaging
 4. rescuing
czasownik
 1. rescue ***
  • uratować, ocalić [TRANSITIVE]
   to save
   They rescued three people from the burning house. (Oni uratowali troje ludzi z płonącego domu.)
   It was too late to rescue her. (Było za późno, aby ją uratować.)
   link synonim: save
   zobacz także: extricate
 2. save ****
  • chronić, ratować, ocalić [TRANSITIVE]
   He fell in the river but his brother saved him. (On wpadł do rzeki, ale jego brat go ocalił.)
   We tried to save our marriage but it didn't work out. (Próbowaliśmy ratować nasze małżeństwo, ale to nie wypaliło.)
   He saved him from certain death. (On uratował go przed pewną śmiercią.)
   link synonim: rescue
 3. salvage *
czasownik
 1. survive ***
  • ocalać, zachować się [INTRANSITIVE]
   Only two relics survived. (Ocalały tylko dwa zabytki.)
   These are the only pieces of art which survived the war. (To są jedyne dzieła sztuki, które ocalały z wojny.)
 2. redeem
  • ocalać (honor), ratować (sytuację)
   What can I do to redeem the situation? (Co mogę zrobić, żeby ratować sytuację?)

powered by  eTutor logo