"niewolnictwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niewolnictwo" po polsku — Słownik angielsko-polski

niewolnictwo

rzeczownik
 1. slavery **   [UNCOUNTABLE]
  There was a time when half of this country wanted slavery. (Był czas, kiedy połowa tego kraju chciała niewolnictwa.)
  This is happening despite the fact that slavery was prohibited more than 250 years ago. (Dzieje się tak pomimo faktu, że niewolnictwa zakazano ponad 250 lat temu.)
  Trafficking in human beings is a modern form of slavery. (Handel ludźmi to współczesna forma niewolnictwa.)
  We simply cannot let this form of modern day slavery continue. (Nie możemy dopuścić do kontynuacji tej formy współczesnego niewolnictwa.)
 2. servitude
 3. bondage
 4. helotry
 5. helotism , helotage