"leave one's comments" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: leave a comment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić czyjś komentarze
  1. leave czasownik + comment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Leave a comment and let us know what you thought.

    Podobne kolokacje: