"influence officials" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnicy wpływu
  1. influence czasownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Of course Ferguson pointing to his watch (as he constantly does) is not an attempt to influence officials.