GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"official" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

official rzeczownik

rzeczownik + official
Kolokacji: 371
government official • Administration official • city official • police official • school official • union official • health official • ...
official + rzeczownik
Kolokacji: 3
Officials Report • Bordeaux Wine Official Classification • Official Website
official + czasownik
Kolokacji: 392
official says • official acknowledges • official declines • official announces • official expresses • official insists • official estimates • ...
czasownik + official
Kolokacji: 109
elect officials • quote officials • appoint officials • allow officials • accuse officials • tell officials • ask officials • make official • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
4. allow officials = pozwól urzędnikom allow officials
6. tell officials = powiedz urzędnikom tell officials
7. ask officials = zapytaj urzędników ask officials
8. include officials = obejmuj urzędników include officials
10. lead officials = urzędnicy wiodący lead officials
11. force officials = urzędnicy siły force officials
12. prompt officials = punktualni urzędnicy prompt officials
13. send officials = wyślij urzędników send officials
15. persuade officials = przekonaj urzędników persuade officials
16. criticize officials = skrytykuj urzędników criticize officials
18. meet officials = spotkaj urzędników meet officials
19. report to district officials = raport do urzędników regionu report to district officials
20. urge officials = urzędnicy pragnienia urge officials
21. meet with officials = spotkaj się z urzędnikami meet with officials
22. call officials = urzędnicy rozmowy telefonicznej call officials
24. work with officials = praca z urzędnikami work with officials
25. notify officials = powiadom urzędników notify officials
26. order officials = urzędnicy porządku order officials
27. make to officials = zrób do urzędników make to officials
28. official named = urzędnik nazwał official named
29. require officials = wymagaj urzędnicy require officials
30. official known = urzędnik znany official known
31. inform officials = informuj urzędników inform officials
32. lobby officials = urzędnicy lobby lobby officials
33. pay to officials = zapłać urzędnikom pay to officials
34. contact officials = urzędnicy kontaktowi contact officials
przymiotnik + official
Kolokacji: 250
senior official • American official • local official • top official • military official • public official • federal official • Israeli official • ...
przyimek + official
Kolokacji: 20
among officials • by officials • including officials • with officials • between officials • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.